GIA là một tổ chức phi lợi nhuận và là tổ chức ngọc học được đánh giá là uy tín nhất trên thế giới. Giấy chứng nhận kim cương của GIA là chứng nhận phổ biến nhất, có tính công bằng và khách quan rất cao với những tiêu chuẩn đánh giá kim cương nghiêm ngặt bậc nhất thế giới.

XEM THÊM: Nhẫn kim cương

Một lí do khác khiến giấy chứng nhận kim cương GIA luôn được ưa chuộng là bởi tính giao dịch quốc tế, giúp mọi người dễ dàng trao đổi, mua bán những viên kim cương đã được giám định bởi GIA. Trong khi đó, kim cương có giấy chứng nhận của các công ty khác thường không được chấp nhận rộng rãi, chủ yếu là bạn mua ở công ty nào thì bán lại cho công ty đó.

Giấy chứng nhận kim cương GIA gồm 2 loại: Diamond Grading Report (Báo cáo phân loại kim cương) – dành cho kim cương trên 1 carat và Diamond Dossier (Hồ sơ kim cương) – dành cho kim cương dưới 1 carat. Đối với những viên kim cương dưới 1 carat, GIA sẽ không dùng Báo cáo phân loại kim cương mà sẽ dùng dạng ngắn gọn hơn là Hồ sơ kim cương. Trong bản báo cáo này sẽ có những thông tin gần như tương tự với Báo cáo phân loại kim cương, chỉ không có hình ảnh mô tả đặc điểm về độ tinh khiết. Điều này là do hình dạng và vị trí khiếm khuyết trên kim cương nhỏ sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều đến vẻ ngoài của nó.

Giấy chứng nhận khi mua kim cương kiểm định quốc tế GIA:


Các thông số trên giấy chứng nhận GIA cần chú ý:

Ngày tháng giấy chứng nhận

GIA Report Number: Số đăng ký: Mỗi viên kim cương được kiểm định sẽ có một số đăng ký độc nhất, không trùng với một số đăng ký nào khác.

Shape and Cutting Style: Hình dạng và giác cắt của viên kim cương

Measurements: Kích thước, thấp nhất là 1/100 mm

Carat weight: Khối lượng, thấp nhất là /100 carat

Color grade: Cấp độ màu

Clarity grade: Cấp độ tinh khiết

Cut grade: Cấp độ cắtPolish grade: Cấp độ đánh bóng

Symmetry grade: Cấp độ đối xứng

Fluorescence: Cấp độ phát quang

Comments: Nhận xét chung. Đây là những đặc điểm hoặc nhận dạng của viên kim cương mà không được liệt kê trong báo cáo.

Proportions: Hình ảnh đồ họa thể hiện tỷ lệ thực tế của viên kim cương.

Clarity characteristic: Đặc điểm độ tinh khiết, thể hiện những khuyết điểm trong và ngoài của viên kim cương.

Grading scales: Thang phân loại những cấp độ màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt theo GIA.

Bảo mật: Những đặc điểm bảo mật của chứng nhận để đảm bảo tính xác thực, bao gồm tem ba chiều, mã QR…

THAM KHẢO THÊM: https://caodiamond.com/kim-cuong-gia-si