fiditourbinh88 fiditourbinh88 báo cáo một bài viết.

Lý do:
Spam link, nội dung và số điện thoại linh ta linh tinh dơ diễn đàn cần BQT xử lý gắp !
Bài gửi: Toàn Quốc Đến ngay Đà Lạt ngắm vườn thú Australia đẹp ngất ngay
Toàn Quốc Đến ngay Đà Lạt ngắm vườn thú Australia đẹp ngất ngay
Diễn đàn: Chợ Linh tinh
Gửi tới nguời quản lý: ken_daigia, rainvn

Gửi bởi: salesmen
salesmen
Nội dung gốc:
xứ sở chuột túi luôn hấp dẫn du khách gần xa

---
Cách làm phôi xà phòng