chào mọi người mình mới tham gia diễn đàn này , tiện tay viết một bài lên cho aoe tham khảo nhécó gì thắc mắc vào trang này của mình nhé, cachkiemtien.org cảm ơn mọi người