Điều kiện cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Kinh doanh doanh khoáng sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong pháp luật. Như vậy giấy phép thăm dò khoáng sản là điều kiện cần thiết trong hồ sơ thành lập công ty kinh doanh khoáng sản. Vậy, điều kiện cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là gì?
Khoản 2 và Khoản 3, Điều 40 Luật Khoáng sản năm 2010 và Điều 14 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản quy định về điều kiện cấp giấy phép thăm dò khoáng sản như sau:
(1) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật Khoáng sản hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định của Luật này; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Khoáng sản thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản;
(2) Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép băng văn bản;
(3) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Khoáng sản được phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi có đủ điều kiện do Chính phủ quy định, cụ thể:
(1) Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn theo quy định tại Điều 13 Nghị định Nghị định số 15/2012/NĐ-CP hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò;
(2) Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản;
(3) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản;
(4) Diện tích khu vực xin thăm dò không quá 01 ha.
Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đối với cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty cổ phần kinh doanh khoáng sản. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.