Phần cứng:+ Ứng dụng công nghệ cảm ứng điện dung cho tất cả các thiết bị có tiếp xúc trực tiếp với bàn tay người sử dụng (bàn phím áp dụng bàn phím máy tính hoặc smartphone, máy tính bảng để gọi, màn hình chạm màn hình dùng để khách hàng đến giao dịch lấy số thứ tự). Bởi vậy, sẽ khắc phục được hao mòn trong quá trình sử dụng, tăng độ bền thiết bị và tính thẩm mỹ của công trình.

- Dùng công nghệ HTML5 để hiển thị và Bởi vì thế tân dụng tất cả các tinh hoa công nghệ internet ngày nay.
Sản phẩm viễn thông tham khảo:
Hệ thống xếp hàng tự động
Âm thanh TOA
Phần mềm:
+ Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây: giúp thay đổi nội dung, setup, truy suất dữ liệu để làm công bố, gọi số thứ tự giao dịch, chat giữa các quầy giao dịch, . .. Từ bất kỳ trang bị nào có nối mạng Internet và password của hệ thống (gồm PC, Laptop, tablet, Smartphone).
+ Tổng hợp và công bố thống kê kết quả giao dịch của tất cả các tổ chức có lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động qua mạng Internet: Xem và xuất ra file làm toàn bộ trạng thái giao dịch của tất cả các tổ chức có lắp đặt

Hệ thống xếp hàng tự động (nội dung báo cáo đúng với nội dung cáo tại mỗi đơn vị sử dụng) từ bất kỳ vật tư nào (gồm: PC, Laptop, tablet, Smartphone) và từ bất cứ nơi nào có mạng Internet (và có password hệ thống xếp hàng tự động). Điều này sẽ giúp ban chỉ đạo có thể kiểm tra,đánh giá tình hình hoạt động của tất cả các cơ quan có lắp đặt hệ thống vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải đợi cấp dưới báo cáo như trước đây.
+ In số thứ tự và Đọc mời gọi số thứ tự vào giao dịch bằng nhiều ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa, .. . In số thứ tự và Đọc gọi số thứ tự từng ngôn ngữ đơn nhất cho từng số thứ tự tương ứng với từng đối tượng khách hàng (đọc mời gọi bằng tiếng Việt cho khách hàng nói tiếng Việt, tiếng Anh cho khách hàng nói tiếng Anh, tiếng Hoa cho khách hàng nói tiếng Hoa, . .), N
hằm vừa tránh gây ồn nếu như phải đọc mời 1 số thứ tự với nhiều ngôn ngữ cùng lúc, vừa đáp ứng tốt cho nhiều đối tượng khách hàng có sử dụng ngôn ngữ khác biệt. (Số lượng ngôn ngữ áp dụng có thể thay đổi theo nhu cầu áp dụng của mỗi cơ quan).
+ hòa hợp chung với phần mềm điều khiển hệ thống đánh giá sự hài lòng để xác định công dân đã đánh giá, góp ý là của số thứ tự giao dịch nào đã giao dịch (khắc phục được tình trạng cán bộ tự đánh giá tốt cho chính mình). Mỗi số thứ tự giao dịch chỉ được đánh giá, góp ý 1 lần (không có số thứ tự giao dịch thì phần mềm không cho phép đánh giá, góp ý).
+ áp dụng công nghệ "Text to Speech" để tự toàn diện động chuyển đổi giọng nói từ file Text,