Sau khi đáp ứng điều kiện để mở đại lý thủy hải sản, các cá nhân tổ chức kinh doanh loại hình này cần chú trọng đến việc chuẩn bị thủ tục hồ sơ để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc thành lập hồ sơ và nộp phải tuân theo quy định của pháp luật. Dưới đây là những tư vấn của một công ty luật uy tín về vấn đề này./
1. Hồ sơ mở đại lý thủy hải sản.

Để mở đại lý thủy hải sản, các bạn cần chuẩn bị trước các giấy tờ sau:
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
  • Danh sách thành viên (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên).

4. Lý do xin giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong các điều kiện phải đáp ứng về an toàn thực phẩm. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các bạn phải thực hiện thủ tục cấp phép an toàn thực phẩm. Trường hợp không đáp ứng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo các căn cứ như sau: Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định 15/2018: “Điều 11. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này.”Theo đó khoản 2 Điều 18 Nghị định 115/2018 quy định: “2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.”Do đó, đối với ngành nghề kinh doanh chế biến thủy hải sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải đáp ứng các điều kiện trên thì mới hoạt động. Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này. Nếu bạn có nhu cầu tham khảo dịch vụ báo cáo tài chính, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.