Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan A / Dạng khay, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan E / Dạng khay, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B / Dạng que, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương / CTK Biotech, USA / 50 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan C / Dạng que, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương / CTK Biotech, USA / 50 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng nguyên sốt rét chủng Pf/Pv / Dạng khay, 3 vạch / Máu toàn phần / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng nguyên sốt rét chủng Pf/Pan / Dạng khay, 3 vạch phân biệt kháng nguyên Pf, Pan / Máu toàn phần / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/IgM virus sốt xuất huyết / Dạng khay, 3 vạch phân biệt kháng thể IgG, IgM / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/IgM, kháng nguyên Dengue (NS1) / Dạng khay, 2 line, 5 vạch phân biệt kháng thể IgG/IgM và NS1 / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần/ CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên (NS1) virus sốt xuất huyết / Dạng khay, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện phân biệt kháng thể IgG/IgM Dengue và kháng thể IgM Chikungunya / Dạng khay, 3 vạch phân biệt kháng thể IgG/IgM Dengue và IgM Chikung / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng thể viên loét dạ dày chủng H.Pylori / Dạng khay, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên viên loét dạ dày chủng H.Pylori / Dạng khay, 2 vạch / Phân / CTK Biotech, USA / 30 test/ hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng thể giang mai / Dạng que, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương / CTK Biotech, USA / 50 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng thể Lao / Dạng khay, 3 vạch phân biệt kháng thể IgG/IgM / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên liên cầu khuẩn A / Dạng que, 2 vạch / Dịch họng / CTK Biotech, USA / 25 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B bao gồm cả H1N1/H5N1 / Dạng que, 3 vạch phân biệt cúm A/B / Dịch mũi, họng / CTK Biotech, USA / 25 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút Rota / Dạng khay, 2 vạch / Phân / CTK Biotech, USA / 25 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng nguyên vi rút Rota/Adeno / Dạng khay, 3 vạch phân biệt Rota/Adeno / Phân / CTK Biotech, USA / 25 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân người / Dạng khay, 2 vạch.NPH ≥ 25ng/ml / Phân / CTK Biotech, USA / 25 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện nhồi máu cơ tim / Dạng khay, 2 vạch. NPH > 1.0ng/ml / Huyết thanh, Huyết tương / CTK Biotech, USA / 30 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus HIV 1&2 / Dạng khay, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần / InTec Products Inc – China / 40 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus HIV 1&2 / Dang que, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần / InTec Products Inc – China / 50 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B / Dang que, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần / InTec Products Inc – China / 50 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B, 3mm / Dang que, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương / InTec Products Inc – China / 50 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B, 5mm / Dang que, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương / InTec Products Inc – China / 50 test/hộp


Test thử nhanh phát hiện nhồi máu cơ tim / Dang khay, 2 vạch / Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần / InTec Products Inc – China / 40 test/hộp
Cty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Kim Hưng
Trụ sở chính :
383B Cộng Hòa , P13 , Q Tân Bình , Tp HCM
Tel : 028 6292 6913 / 028 3834 7789


Chi Nhánh Hà Nội :
86 Lê Duẩn , Phường Cửa Nam , Quận Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội
Tel : 027 3941 3887 / 024 3632 0598Chi Nhánh Tp Vũng Tàu :
183 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 3 , Tp Vũng Tàu
Tel : 0254 359 7786 / 0254 352 7786
Website : http://www.kimhung.vn