Hú hú! Ngon vậy hả? Để mai phi qua KFC thử mới được.