Spegra tablet là một chất chống vi rút được sử dụng để điều trị nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người ở người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em. Nó chứa tenofovir alafenamide, emtricitabine và dolutegravir làm thành phần hoạt tính. Spegra Tablet không phải là thuốc chữa bệnh HIV hoặc AIDS và chỉ giúp giảm lượng HIV trong cơ thể bạn.


Brand Name: Spegra
Composition: Dolutegravir 50mg, Emtricitabine 200mg, Tenofovir Alafenamide 25mg
Manufactured By: Emcure Pharmaceuticals Ltd
Form: Tablet
Packing: Pack of 30 Tablets


Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn Spegra Tablet với bất kỳ số lượng nào với mức giá rất chiết khấu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về giá cả và tính khả dụng của Spegra Tablet Online.