Chỉ qua vài thao tác đơn giản trên Facebook, bạn sẽ có bức ảnh đại diện chào mừng Quốc khánh 2/9.




Nếu sử dụng ứng dụng Facebook trên smartphone, đầu tiên bạn truy cập vào trang cá nhân. Sau đó nhấn vào ảnh đại diện hiện tại > chọn Add Frame. Nếu sử dụng máy tính, bạn cũng truy cập vào trang Facebook cá nhân bằng trình duyệt, rồi chọn Update Profile Picture > Add Frame.Nhập vào ô tìm kiếm từ khóa "2 tháng 9" hoặc "Quốc khánh" để lọc ra những khung ảnh phù hợp với sự kiện sắp tới.
Xong, xem lại hình ảnh trước khi nhấn Use. Tại bước này bạn còn có thể chọn thời gian có hiệu lực cho ảnh đại diện mới là 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, tùy chỉnh hoặc mãi mãi.Lưu ý, hướng dẫn trên là dành cho việc tạo khung hình cho ảnh đại diện hiện tại. Trong trường hợp muốn thay đổi cả ảnh đại diện mới, bạn có thể chọn một bức ảnh bất kỳ đã đăng tải lên Facebook hoặc từ thiết bị.