Chỉ tiêu tuyển sinh NV2 của ĐH Công Nghệ Đông Á năm 2010, đào tạo tại khoa Quốc tế (E.I.S.)

Hệ đại học:

  1. Cử nhân chất lượng cao Quản trị kinh doanh: 30 chỉ tiêu. (ưu tiên nộp hồ sơ sớm)
  2. Cử nhân chất lượng cao Tài chính - Ngân hàng: 30 chỉ tiêu(ưu tiên nộp hồ sơ sớm).
  3. Cử nhân liên thông quốc tế Pháp: 20 chỉ tiêu
  4. Cử nhân liên thông quốc tế Anh: 20 chỉ tiêu.
  5. Cử nhân quốc tế Ngân hàng - Bảo hiểm: 120 chỉ tiêu


Hệ cao đẳng:

  1. Cao đẳng chất lượng cao ngành Kế toán (đảm bảo việc làm nếu đạt phỏng vấn): 50 chỉ tiêu (ưu tiên nộp hồ sơ sớm)
  2. Cao đẳng chất lượng cao QTKD (Đảm bảo việc làm nếu đạt phỏng vấn): 50 chỉ tiêu (ưu tiên nộp hồ sơ sớm)
  3. Cao đẳng chất lượng cao QTKD học bằng tiếng Trung: 30 chỉ tiêu.
  4. Cao đẳng chất lượng cao QTKD học bằng tiếng Anh: 30 chỉ tiêu (ưu tiên nộp hồ sơ sớm).


Dự bị đại học và du học: 50 chỉ tiêu ( Đạt phỏng vấn, ko cần điều kiện điểm sàn).

Chi tiết liên hệ:


Eduviet International School - ĐH Công Nghệ Đông Á
Địa chỉ: 19, đường Trung Yên 1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 378346 25 – FAX : (04) 378346 23
Hotline: 0989647306
Yahoo: eduvietinterschool
Skype: eduvietinterschool
Email: eduvietinterschool@gmail.com
Website: http://www.eduviet.edu.vn

Tham khảo thêm:
Nguyen vong2, tuyen sinh 2010, diem chuan 2010, nguyen vong 2 2010, diem chuan, cử nhân Ngân hàng - Bảo hiểm, cử nhân QTKD, cử nhân Tài chính – Ngân hàng, cử nhân kế toán, cử nhân 2+2 (Anh), cử nhân 2+2 (Pháp), Cử nhân 2+2 (Trung), cao đẳng kế toán, cao đẳng QTKD, dự bị du học, Thạc sỹ (Master), Du học,