Xem thêm: tham mưu chọn trường đại học khối B - tham mưu chọn trường đại học khối A1 - tham vấn chọn trường đại học khối DTừ 6/7, Bộ GD&ĐT đã bắt đầu công bố điểm thi THPT nhà nước 2017. Tất cả những thí sinh thấy điểm bài thi không đúng với thực tại đều được phép làm đơn xin chấm phúc khảo. Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.
Dưới đây là những điều cần chú ý về quy chế phúc khảo bài thi THPT nhà nước 2017:
1. Các thí sinh có thể xin phúc khảo bài thi trong 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi tại nơi đã đăng ký dự thi. Từ ngày 8 đến hết 17/7, các điểm thu hồ sơ đăng ký dự thi sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia của thí sinh.
2. Năm nay, thí sinh không phải nộp lệ chi phí phúc khảo
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải ban bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh
4. Cách xử lý kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận:
- Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo.
- Nếu kết quả chấm có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo đơn vị cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài bằng mực màu khác.
Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả 3 cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo lấy điểm nhàng nhàng cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên công nhận.
5. Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT nhà nước để xét tuyển ĐH, CĐ, nếu kết quả thi thay đổi sau khi phúc khảo sẽ được nhận thêm giấy chứng thực kết quả thi đã cập nhật kết quả phúc khảo.