Ngày 27 tháng 2 năm 1955, trong thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu "Lương y như từ mẫu”, ở đây Bác muốn nhấn mạnh rằng, một người thầy thuốc đồng thời phải là một người mẹ hiền. Lời dạy “ Lương y như từ mẫu” của Bác chính là để nhấn mạnh hai điều kiện phải có của người thầy thuốc, đó là: Người thầy thuốc ( Lương y) phải là người có lòng nhân ái, thương yêu bệnh nhân như người mẹ hiền. (Từ mẫu) cũng vậy, không có người mẹ nào muốn con mình bị ốm đau mà trái lại luôn mong cho con khỏe mạnh. Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn giảng dạy và đào tạo theo lời dạy của bác"Lương y như từ mẫu” là lời dạy của bác Hồ dành cho cán bộ ngành Y Dược
Người thầy thuốc phải là thầy thuốc “giỏi”, là người có khả năng dùng kiến thức và kỹ năng về y dược để chữa bệnh cho mọi người và thầy thuốc giỏi là người hành nghề y vững vàng về chuyên môn, luôn tìm cách nâng cao trình độ nghề nghiệp, cập nhật kiến thức y dược để làm chủ trang, thiết bị hiện đại nhằm chữa trị tốt cho người bệnh. Ngoài cái giỏi về chuyên môn kỹ thuật người thầy thuốc tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn còn phải giỏi về tâm lý giao tiếp, chẩn đoán không chỉ bệnh tật mà còn hiểu được những nguyện vọng của bệnh nhân như người mẹ hiền hiểu tâm tính của con cái. Tuy nhiên đâu phải tự nhiên mọi thầy thuốc đều trở thành "mẹ hiền”, chỉ có thầy thuốc chịu phấn đấu, cố gắng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, cách xử sự với bệnh nhân, mới có thể trở thành mẹ hiền được.