Vtiger module tự động hóa là một tính năng mạnh mẽ của Vtiger hỗ trợ tăng năng suất công việc. Với Modul này doanh nghiệp sẽ giảm bớt thời gian dành cho những thao tác lặp đi lặp lại và tập trung cho các hoạt động khác quan trọng hơn.
Vtiger module tự động hóa bán hàng

Vtiger module tự động hóa sử dụng quy tắc if- then: nếu thế này thì thế kia. Điều này cho phép bạn linh hoạt đặt ra các lệnh cho phần mềm chạy. Ví dụ: Tự động gửi sms cho khách hàng mới nhập thông tin trên hệ thống, tự động gửi email đến các khách hàng trong ngày sinh nhật họ...

Tự động tạo thông tin khách đăng ký từ website

Vtiger module tự động hóa có thể liên kết với form đăng ký trên website, để mỗi khi có khách hàng đăng ký phần mềm sẽ tự động lấy thông tin đưa vào phần mềm để tiếp tục chăm sóc

Tự động ghi nhận email gửi đến

Với tính năng này bạn không cần phải chọn từng email từ google hay outlook đưa vào phần mềm lưu trữ. Mà mỗi khi có một email gửi đến phần mềm Vtiger sẽ tự động lọc xem đó là email từ khách hàng nào và đính kèm email vào hồ sơ khách hàng đó. Với những khách hàng chưa có hồ sơ, Vtiger CRM sẽ tự động tạo một hồ sơ mới. Thậm chí nếu trong một email từ người gửi cũ có thông tin khách hàng tiềm năng mới, VTiger cũng sẽ lọc thông tin đó và tạo liên hệ mới

Hỗ trợ tự động

Hỗ trợ khi có thay đổi về dự án
Nói một cách dễ hình dung, nếu có một trường hợp bạn nghĩ đã kết thúc, nhưng khách hàng vẫn phản hồi còn phải điều chỉnh thì Vtiger có thể tự động mở lại dự án đó và gửi mail cho những người có liên quan
Hỗ trợ khi không có thay đổi về dự án
Ví dụ bạn bị bỏ lỡ không liên hệ với khách hàng quan trọng hoặc dự án trọng điểm trong 1 khoảng thời gian xác định trước. Thì phần mềm Vtiger sẽ thông báo nhắc nhở bạn để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Tự động phân loại trường hợp

Khi bạn có một quy trình công việc cụ thể, thì mỗi trường hợp phát sinh, phần mềm sẽ tự động phân loại và cập nhật theo quy trình đó. Ví dụ theo quy trình thì những dự án được mở lại sẽ là ưu tiên cao. Thì khi có dự án được mở lại, Vtiger CRM sẽ tự động cập nhật là trường hợp gấp và gửi thông báo đến các bộ phận liên quan để ưu tiên tiến hành.

Tự động tạo và phân công nhiệm vụ

Nếu có trường hợp yêu cầu một hành động chuyên môn cụ thể như kỹ thuật, kế toán...Vtiger có thể tự tạo tác vụ và phân công luôn nhiệm vụ cho người đảm nhiệm để đảm bảo nó đến đúng với người có khả năng giải quyết
Innocom
Để nhận được tư vấn cụ thể hơn về tính năng này. Vui lòng liên hê Innocom, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn!