Tim một nữ tính cẩn thận, sạch sẽ tuổi không quá 35 để làm nhổ tóc sâu và dọn dẹp nhà cửa thứ 7 & CN, lương thoả thuận. LH: A
Việt 0915119374